Service
Kadobon
Kontakt
Terugbellen
 

Pre-bookings

Please note that the price is not finally fixed when talking about pre-bookings. As soon as it is fixed, you will receive an e-mail booking confirmation.

The Terms and Conditions of Rental stated below are valid for the final booking.

1. Sluiting van de overeenkomst

1.1 Met de aanmelding biedt de klant voor de in Denemarken gelegen vakantiehuizen van DanCenter A/S de bindende sluiting van een overeenkomst aan. Met betrekking tot de in Denemarken gelegen vakantiehuizen wordt de overeenkomst door DanCenter A/S gesloten op eigen naam maar voor rekening van de betreffende eigenaar. De aanmelding bij DC kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via het computerreserveringssysteem (CRS) worden gedaan. DC zal de aanvaarding schriftelijk bevestigen. Bij boekingen via internet (www.dancenter.de of www.danland.de) bevestigt DC op digitale wijze. De bevestiging wordt binnen twee weken na ontvangst van de aanmelding verzonden. Met de bevestiging verzendt DC voor de in Denemarken gelegen vakantiehuizen onder meer de 'huisvoucher' met het vakantiehuisadres en een garantiebewijs, waarmee de klant een directe vordering jegens de verzekeraar ontvangt, zie punt 16. van de Algemene Voorwaarden. De huisvoucher dient door de klant bij huuraanvang ter plekke te worden overhandigd aan de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger. De klant ontvangt dan de vakantiehuissleutel alsook het formulier voor de invoering van de meterstanden bij aankomst en vertrek voor de verbruiksafhankelijke bijkomende kosten (stroom, verwarming, gas, water). Een eventueel door het reisbureau door middel van het CRS opgestelde uitdraai is niet de bevestiging (aanvaarding overeenkomst) van DC.

1.2 Indien de inhoud van de bevestiging afwijkt van de inhoud van de aanmelding is DC 10 dagen gebonden aan deze aanbieding. De overeenkomst komt tot stand op basis van deze nieuwe aanbieding als de klant binnen deze termijn uitdrukkelijk of door aanbetaling verklaart dat hij deze aanvaardt.

1.3 Tot aan het begin van het verblijf in het vakantiehuis kan de klant verlangen dat in zijn plaats een derde de rechten en plichten uit de vakantiehuisovereenkomst overneemt. DC kan bezwaar maken tegen de overname door een derde, als deze niet voldoet aan de bijzondere vereisten voor een verblijf in een vakantiehuis of zijn deelname in strijd is met wettelijke voorschriften of ambtelijke verordeningen of als deze het vakantiehuis wil onderverhuren. Als een derde de vakantiehuisovereenkomst overneemt, zijn hij en de klant jegens DC hoofdelijk aansprakelijk voor de huurprijs en de meerkosten die door de overname door de derde ontstaan. De eenmalige meerkosten bedragen EUR 65,00. De klant en de derde kunnen echter aantonen dat er door de overname geen of lagere kosten zijn ontstaan dan het bovenstaande eenmalige bedrag.

1.4. Voor vakantiehuisovereenkomsten die tussen de klant en DC werden gesloten met behulp van telecommunicatiemiddelen – zoals internet – heeft de klant geen herroepingsrecht.

2. Betaling

2.1. Na sluiting van de overeenkomst wordt tegen overhandiging van de bevestiging en het garantiebewijs een aanbetaling van 25% van de prijs opeisbaar. De totale prijs, minus de verrichte aanbetaling, dient – vanwege de aanbetalingsplicht van DC jegens de eigenaars van de vakantiehuizen – uiterlijk 6 weken voor de aankomstdag (ontvangst door DC), maar ten vroegste na de boekingsbevestiging door DC met overhandiging van de huisvoucher en het garantiebewijs aan DC te zijn betaald. Als de overeenkomst minder dan 56 dagen voor aanvang van het verblijf in het vakantiehuis wordt gesloten, dient het totaalbedrag direct na ontvangst van de genoemde huurdocumenten te worden voldaan. Indien de klant zonder een bemiddelend reisbureau direct bij DC heeft geboekt of het bemiddelende reisbureau heeft gekozen voor directe incasso door DC, ontvangt de klant de factuur en de overige reisbescheiden direct van DC en dient deze de aanbetaling en de restbetaling van de reisprijs direct aan DC te betalen. Betalingen van de klant aan DC kunnen per overboeking, automatische incasso of creditcard worden voldaan. Zonder volledige betaling van de prijs bestaat er geen vordering van de klant en geen prestatieverplichting van DC respectievelijk de vakantiehuiseigenaar. Het huurbedrag omvat geen administratiekosten.

2.2. De huurprijzen van vakantiehuizen in de catalogus worden aangegeven als weekprijzen (zaterdag tot zaterdag). De hoogte van de weekprijs hangt af van het betreffende seizoen. Bij verblijven langer dan een week kan er afhankelijk van het seizoen dus sprake zijn van verschillende weekprijzen. Bij enkele vakantiehuizen is de eindreiniging inbegrepen bij de huurprijs voor het vakantiehuis, waardoor er sprake is van verschillende weekprijzen, zie hiervoor ook punt 3.3.

2.3. De vakantiehuurprijzen in de catalogus en op internet worden in euro vermeld.

2.4. Houd er rekening mee dat niet alle vakantiehuisregio's zich in de eurozone bevinden (versie: juni 2016). Zo is het wettelijke betaalmiddel in Denemarken nog steeds de Deense kroon (DKK).When a booking is made on the Internet via one of DC’s websites the booking is confirmed electronically. But in this case the tenant is required to print the rental certificate himself. DC has indicated the address of the holiday home and the key collection point on the rental certificate. A confirmation from the tenant’s travel agency does not replace DC’s confirmation. Upon arrival at the key collection point, the rental certificate must be given to the local office, the holiday home owner or his representative. The tenant then receives the keys to the holiday home and a consumption statement (if consumption-related costs are not included) on which the meter readings for all consumption-related costs (electricity, heating, gas and water) must be noted upon arrival and departure.

3. Vakantiehuis/bijkomende kosten/borg enz.

3.1. Het door de klant geboekte vakantiehuis is geen eigendom van DC. DC bemiddelt alleen voor deze vakantiehuizen. DC is door de betreffende huiseigenaar gemachtigd om op eigen naam maar voor rekening van de betreffende huiseigenaar te handelen. DC zal de huur die de huiseigenaar toekomt, doorgeven aan de huiseigenaar. DC blijft voor de klant evenwel de contractpartner voor het vakantiehuis.

3.2. Op de huisvoucher is onder meer de naam van de huiseigenaar en het adres van het vakantiehuis te vinden.

3.3. Het vakantiehuis mag hoogstens worden gebruikt door het in de beschrijving vermelde aantal personen. Een kind jonger dan drie jaar bovenop het maximale aantal personen is toegestaan. Bij overboeking hebben zowel DC als de eigenaar van het vakantiehuis het recht om overtallige personen te weigeren. De vakantiehuizen kunnen op de aankomstdag niet voor 16.00 uur in gebruik worden genomen. Het plaatsen van woonwagens en tenten op het perceel is niet toegestaan. Het is de plicht van de klant om het huurobject schoon te houden. Voor vertrek dient het vakantiehuis in ieder geval te worden opgeruimd en ook de afwas dient door de klant te worden gedaan, zodat servies, bestek en ander keukengerei schoon wordt achtergelaten. Verder dient de klant voor vertrek een eindreiniging van het vakantiehuis en de bijbehorende inventaris uit te voeren. Wanneer de klant de eindreiniging van het vakantiehuis en de bijbehorende inventaris niet zelf wil uitvoeren, kan hij bij het plaatselijke DC-kantoor of de plaatselijke vertegenwoordigers tegen betaling een eindreiniging bestellen. Het vakantiehuis dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur te worden verlaten. Wanneer bij afzonderlijke vakantiehuizen de eindreiniging in de huurprijs voor het vakantiehuis is inbegrepen, wordt hier bij de betreffende huisbeschrijving uitdrukkelijk op gewezen. Daardoor bevat de betreffende huisbeschrijving verschillende weekprijzen. In dit geval is de hogere prijs van het betreffende seizoen de prijs voor de eerste week (inclusief eindreiniging), de lagere prijs van het betreffende seizoen geldt voor de verlengingsweken, aangezien de eindreiniging aan het einde van de geboekte reis plaatsvindt en slechts eenmaal (met de huurprijs voor de eerste week) hoeft te worden betaald.

3.4. Stroom, gas, water en verwarming zijn verbruiksafhankelijke bijkomende kosten en worden na beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis bij retournering van de sleutel afgerekend (zie punten 1.1. en 3.5.). In koudere jaargetijden en bij huizen met zwembad en/of whirlpool en/of sauna dient (afhankelijk van de intensiteit van gebruik) rekening te worden gehouden met hogere stroomkosten. De afrekening van de verbruiksafhankelijke bijkomende kosten wordt verricht voor de gehele geboekte periode, ook bij eventuele eerdere vertrekken. Voor de vakantiehuizen in Denemarken bedraagt de kW-prijs voor stroom momenteel circa DKK 2,80. In Deense vakantiehuizen met gemeenschappelijke inrichtingen (bijvoorbeeld gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke sauna enz., zie betreffende huisbeschrijving) kan de kW-prijs iets hoger zijn. Normaal wekelijks gebruik zonder verwarming in het hoofdseizoen is ongeveer 150 kW. In de Deense vakantiehuizen die over een afleesbare watermeter beschikken, worden verbruikskosten ter hoogte van DKK 45,00 tot DKK 85,00 per m³ berekend. Het precieze bedrag per m3 hangt af van de kosten die het lokale Deense nutsbedrijf berekent.

3.5. Voor de in Denemarken gelegen vakantiehuizen dient de klant alleen een borg te betalen bij sleuteloverdracht als dit bij de betreffende huisbeschrijving in de catalogus respectievelijk op internet met vermelding van het bedrag is aangegeven. De hoogte van de te betalen borg wordt in deze gevallen ook nog eens genoemd in de huisvoucher. Als de mogelijkheid bestaat om de borg ook al samen met de tweede termijn van de vakantiehuurprijs te betalen, wordt hierop gewezen in de boekingsbevestiging. De onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor de in deze catalogus respectievelijk op internet aangeboden en in Denemarken gelegen vakantiehuizen. Uw contractpartner is DanCenter A/S (DC). Indien het verblijf in het vakantiehuis langer dan drie weken duurt, is de klant met name met het oog op de met de verblijfsduur stijgende verbruiksafhankelijke bijkomende kosten verplicht om bij de sleuteloverdracht een drievoudige borg te betalen aan DC. Bij verblijven in een vakantiehuis met kerstmis en/of Nieuwjaar dient bij de sleuteloverdracht een hogere borg te worden betaald, te weten driemaal de bovenstaande borgsom. Indien een groep het geboekte vakantiehuis wil gebruiken, verlangen enkele huiseigenaren een hogere borg. Een groep bestaat uit minstens 6 personen, die niet uit familie of stellen bestaat. Er is ook sprake van een groep als er zes of meer deelnemers zijn en geen persoon ouder dan 25 is. Bij dergelijke groepsreizen dient bij sleuteloverdracht een hogere borg ter waarde van DKK 3.500,00 per persoon te worden betaald. De verhuurder of diens plaatsvervanger heeft in dergelijke gevallen het recht om betaling voor de eindreiniging verplicht te stellen. Wanneer vakantiehuizen niet aan groepen worden verhuurd, staat dit in de betreffende huisbeschrijving. Aan het einde van de huurperiode dient de klant de sleutel en de afrekening van de verbruiksafhankelijke kosten te overhandigen aan de eigenaar of diens plaatsvervanger. De eigenaar of diens plaatsvervanger controleren de afrekening en het vakantiehuis in de loop van de dag van vertrek, in ieder geval voordat er nieuwe huurders intrekken. De door de klant te betalen kosten worden binnen ongeveer 21 dagen na vertrek afgerekend of verrekend met een eventueel betaalde borg. Bij een verhuur aan groepen meldt voor beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis een DC-medewerker zich bij de klant om de staat van het vakantiehuis te controleren, zodat de hogere borg kan worden verrekend. Indien u bij aankomst in de betreffende vakantiehuisregio geen plaatselijke valuta bij zich heeft, kunt u ook in euro betalen. Bij betaling in euro vindt de terugbetaling plaats in de plaatselijke valuta. Houd er wel rekening mee dat wisselkosten en eventuele koersschommelingen voor uw rekening zijn.

3.6. Het meenemen van maximaal twee huisdieren is alleen mogelijk in vakantiehuizen met het hondensymbool of wanneer DC hier in de bevestiging uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Honden moeten aangelijnd zijn. Voor de aankomst met honden of vechthonden moeten bijzondere voorwaarden in acht worden genomen, zie punt 20. 'Huisdieren'.

4. Prestaties/prijzen/prijswijzigingen

4.1. De omvang van de contractuele prestaties blijkt uitsluitend uit de prestatiebeschrijving van DC, die in de op het moment van bevestiging geldende catalogus (bij boekingen op basis van de catalogus) respectievelijk op internet (bij internetboekingen) staat alsook uit de betreffende gegevens in de bevestiging. Aanvullende afspraken die de omvang van de contractuele prestaties wijzigen, dienen uitdrukkelijk te worden bevestigd door DC.

4.2. De prestatiebeschrijvingen in de catalogus zijn niet bindend voor DC, als de volgende catalogus verschijnt, gelden alleen de gegevens uit deze volgende catalogus.

4.3. De door DC aangeboden vakantiehuishuurprijzen kunnen veranderen. Op internet respectievelijk het computerreserveringssysteem (CRS) staat altijd de meest actuele huurprijs voor het vakantiehuis. Wanneer de in de catalogus en op internet (respectievelijk in het CRS) vermelde vakantiehuishuurprijzen verschillen, geldt de op het tijdstip van boeking op internet (CRS) genoemde huurprijs voor het vakantiehuis. Bij de boeking wordt de klant eventueel door DC gewezen op de van de catalogus afwijkende prijs.

4.4. Andere huis-, plaats- of scheepsbrochures enz. zijn voor DC niet bindend.

4.5. Reisbureaus en boekingsbureaus zijn niet bevoegd om toezeggingen te doen of afspraken te maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden of de gegevens in de catalogus en op internet.

4.6. Verzekeringsprestaties, zie punt 16.

5. Wijziging van de prestatie en prijsverhoging

5.1. Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke prestaties ten opzichte van de overeengekomen inhoud van de overeenkomst die na sluiting van de overeenkomst noodzakelijk worden, zijn alleen toegestaan als de wijzigingen of afwijkingen niet aanzienlijk zijn en niet van invloed zijn op het algehele karakter van het geboekte vakantiehuisverblijf. DC is verplicht om de klant onmiddellijk in kennis te stellen van de prestatiewijzigingen of afwijkingen. In geval van een aanzienlijke wijziging kan de klant de overeenkomst annuleren. In plaats daarvan kan hij, net als bij een afzegging van het vakantiehuisverblijf door DC, verlangen dat een minstens gelijkwaardig ander vakantiehuis beschikbaar wordt gesteld, indien DC in staat is om een dergelijk vakantiehuis zonder meerprijs uit zijn assortiment aan de klant aan te bieden. De klant dient onmiddellijk na de verklaring door DC van dit recht jegens DC gebruik te maken.

5.2. DC reserves the right to adjust the rental price in the event of price increases, increased or new taxes, duties and exchange rate changes. In case of price increases on consumption costs or other variable costs, DC will be entitled to increase the price for the relevant costs incurred by the Tenant. These circumstances do not give the tenant the right to cancel the rental. De voor de betrokken reis geldende wisselkoersen zijn de volgende:

5.2.1. Indien de bij sluiting van de huurovereenkomst voor het vakantiehuis bestaande kosten voor DC worden verhoogd, kan de huurprijs voor het vakantiehuis met een evenredig bedrag worden verhoogd.

5.2.2. Bij een verandering van de wisselkoers na sluiting van de huurovereenkomst voor het vakantiehuis kan de huurprijs voor het vakantiehuis worden verhoogd met het bedrag waarmee het vakantiehuisverblijf voor DC duurder is geworden.

5.2.3. Een verhoging is alleen toegestaan als tussen sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen verblijfsdatum voor het vakantiehuis meer dan vier maanden liggen en de tot de verhoging leidende omstandigheden voor sluiting van de overeenkomst nog niet waren ingetreden en bij sluiting van de overeenkomst niet door DC konden worden voorzien.

5.2.4. In geval van een wijziging achteraf van de huurprijs voor het vakantiehuis dient DC de klant hier onmiddellijk over te informeren. Prijsverhogingen vanaf de 20e dag voor aanvang van het verblijf in het vakantiehuis zijn ongeldig. Bij prijsverhogingen met meer dan 5 procent heeft de klant het recht zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst voor het vakantiehuis te annuleren of de deelname aan een minstens gelijkwaardige reis te verlangen, indien DC in staat is om een dergelijk vakantiehuisverblijf zonder meerprijs uit zijn assortiment aan de klant aan te bieden. De klant dient onmiddellijk na de verklaring door DC over de prijsverhoging van dit recht jegens DC gebruik te maken.

6. Annulering door de klant

De klant kan tot de aanvang van het vakantiehuisverblijf de overeenkomst te allen tijde annuleren door DC hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant de overeenkomst annuleert of het verblijf niet aanvangt, kan DC een vergoeding verlangen voor de door DC genomen maatregelen voor het vakantiehuisverblijf en voor DC's onkosten. Bij berekening van de vergoeding dient rekening te worden gehouden met de normaal gesproken bespaarde onkosten en de normaal gesproken mogelijke andere inzet van de prestatie. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat in verband met de annulering of het niet aanvangen van het vakantiehuisverblijf geen of beduidend minder schade is ontstaan voor DC dan de door DC in het vergoedingsbedrag (zie hieronder) aangegeven kosten. De eenmalige aanspraak op annuleringskosten bedragen bij annulering door de klant in de regel:

6.1. Tot de 60e dag voor aankomst 0% van de prijs, ten minste echter EUR 65,00.

6.2. Vanaf de 59e tot de 35e dag voor aankomst 0% van de prijs, ten minste echter EUR 65,00.

6.3. Vanaf de 34e dag tot de 1e dag voor vertrek 80% van de prijs.

6.4. Op de dag van vertrek of bij niet verschijnen 100% van de prijs.

6.5. Rebooking; if a booking is rebooked to a later period than the original booking the cancellation fee will be calculated based upon the original arrival date.

7. Omboekingen

Op verzoek van de klant verricht DC – indien mogelijk – omboekingen tot de 60e dag voor aanvang van het verblijf. Daarvoor berekent DC een omboekingsbedrag van EUR 65,00. De klant kan te allen tijde aantonen dat er door de omboeking geen of lagere kosten zijn ontstaan dan het bovenstaande eenmalige bedrag. Latere wijzigingen of omboekingen kunnen alleen na annulering van de overeenkomst tegen de bovenstaande voorwaarden (zie punt 6.) bij gelijktijdige hernieuwde aanmelding worden doorgevoerd.

8. Niet afgenomen prestaties

Indien de klant, om redenen die DC niet kunnen worden verweten, prestaties niet afneemt, heeft de klant geen recht op een evenredige terugbetaling van de vergoeding.

9. Annulering of opzegging door DC

In de volgende gevallen kan DC voor aanvang van het vakantiehuisverblijf de overeenkomst annuleren of na aanvang van het verblijf de overeenkomst opzeggen:

9.1. Zonder inachtneming van een termijn. Als de klant of een van de hem begeleidende personen het vakantiehuis ondanks een waarschuwing door de eigenaar of DC langdurig onzorgvuldig behandelt of in ernstige mate de overeenkomst niet nakomt, is de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd. In dit geval is de inhouding van de prijs minus de waarde van de bespaarde onkosten alsook de voordelen die uit een andere inzet van de niet afgenomen prestatie zijn behaald, gerechtvaardigd. Eventuele meerkosten voor het retourtransport zijn voor rekening van de klant.

9.2. Tot vier weken voor aanvang. Als het voor DC ondanks alle mogelijke inspanningen niet mogelijk is om het vakantiehuis beschikbaar te stellen omdat de eigenaar van het vakantiehuis om onvoorziene redenen de met DC gesloten overeenkomst niet kan nakomen. Dit annuleringsrecht van DC bestaat echter alleen als DC de daartoe leidende omstandigheden niet kunnen worden verweten, de tot zijn annulering leidende omstandigheden aantoont en de klant een vergelijkbaar object heeft aangeboden en beschikbaar gesteld. Als de klant het vergelijkbare vervangende object dan niet aanvaardt, kan DC gebruikmaken van het opzeggingsrecht. De klant krijgt de eventueel betaalde prijs terug.

9.3. Na aanmaning en termijnstelling. Als de klant in strijd met punt 2 van deze huurvoorwaarden zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zal DC hem een aanmaning met termijnstelling en dreiging met opzegging doen toekomen. Na afloop van deze termijn heeft DC het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dit geval gelden de regelingen inzake de annuleringskosten conform punt 6.

10. Ontbinding van de overeenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Als het verblijf als gevolg van bij de sluiting van de overeenkomst niet te voorziene overmacht (bijvoorbeeld oorlog, terreuraanslagen, staking, uitsluiting, olie- en benzinebeperkingen, grenssluitingen, epidemieën, natuur- en milieurampen enz.) aanzienlijk wordt belemmerd, in gevaar wordt gebracht of wordt beïnvloed, kunnen zowel DC als de klant de overeenkomst enkel conform de voorschriften van § 651 j BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) opzeggen. Als de overeenkomst wordt opgezegd, kan DC een gepaste vergoeding verlangen voor de reeds geleverde of voor beëindiging van het verblijf nog te leveren prestaties.

11. Aansprakelijkheid/garantie/aansprakelijkheidsbeperking

11.1. DC is in het kader van de zorgvuldigheidsplicht die een goed koopman betaamt aansprakelijk voor de nauwgezette voorbereiding; de zorgvuldige selectie en controle van de vakantiehuizen respectievelijk de vakantiehuiseigenaar; de juistheid van de beschrijving van alle in de catalogus vermelde vakantiehuizen en de correcte levering van het contractueel overeengekomen vakantiehuisverblijf. DC is echter niet aansprakelijk voor de gegevens in andere huis-, plaats- of scheepsbrochures, omdat DC geen invloed heeft op het ontstaan en de inhoud daarvan en de juistheid ervan niet kan controleren;

11.2. De garantie van DC

11.2.1. Herstel Als het vakantiehuisverblijf niet conform de overeenkomst wordt geleverd, kan de klant herstel verlangen. DC kan het herstel weigeren als hier een onevenredige inspanning voor nodig is. DC kan ook herstel bieden door een gelijkwaardige vervangende prestatie te leveren. DC kan het herstel weigeren als hier een onevenredige inspanning voor nodig is.

11.2.2. Korting De klant kan een evenredige vermindering van de huurprijs voor het vakantiehuis verlangen voor de duur van de periode waarin een vakantiehuisverblijf niet volgens de overeenkomst wordt geleverd (korting). De huurprijs voor het vakantiehuis dient te worden verminderd in de verhouding waarin op het moment van de verkoop de waarde van het vakantiehuisverblijf in foutloze toestand tot de werkelijke waarde zou hebben gestaan. De korting is niet van toepassing wanneer de klant verwijtbaar nalaat de gebreken te melden.

11.2.3. Opzegging Als het vakantiehuisverblijf als gevolg van een gebrek aanzienlijk wordt beïnvloed en DC binnen een redelijke termijn geen herstel biedt, kan de klant in het kader van de wettelijke bepalingen de huurovereenkomst voor het vakantiehuis – in zijn eigen belang en om bewijsredenen door schriftelijke verklaring – opzeggen. Hetzelfde geldt als het vakantiehuisverblijf als gevolg van een gebrek om gewichtige, herkenbare reden niet van de klant kan worden verwacht. Het is alleen niet nodig om een termijn voor herstel te stellen als herstel onmogelijk is of door DC wordt geweigerd of wanneer de directe opzegging wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de klant. De klant is DC het deel van de huurprijs voor het vakantiehuis dat van toepassing is op de afgenomen prestaties verschuldigd, voor zover deze prestaties voor hem van belang waren.

11.2.4. Schadevergoeding De klant kan ongeacht de korting of de opzegging schadevergoeding verlangen wegens niet-nakoming, tenzij het gebrek van het vakantiehuisverblijf op een omstandigheid is gebaseerd die DC niet kan worden verweten.

11.3. Beperking van de aansprakelijkheid

11.3.1. De contractuele aansprakelijkheid van DC voor schade die geen lichamelijk letsel betreft, is beperkt tot driemaal de huurprijs voor het vakantiehuis, voor zover de schade van de klant niet opzettelijk noch door grof nalatig handelen werd veroorzaakt of voor zover DC alleen verantwoordelijk is voor schade voor de klant door schuld van een dienstverlener.

11.3.2. Voor alle jegens DC ingediende schadeclaims door een onrechtmatige daad die niet zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid is DC aansprakelijk bij materiële schade tot EUR 4.100,00; als dit bedrag lager is dan de drievoudige huurprijs van het vakantiehuis is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van driemaal de huurprijs van het vakantiehuis. Deze maximale aansprakelijkheidsbedragen gelden telkens per reiziger en reis.

11.3.3. DC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen in verband met prestaties die de klant zonder bemiddeling van DC direct heeft geboekt en afgenomen (bijvoorbeeld sportevenementen, uitstapjes, bezoeken enz.)

11.3.4. Een recht op schadevergoeding jegens DC is beperkt of uitgesloten in die mate dat op basis van internationale verdragen of daarop gebaseerde wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de door een dienstverlener (bijvoorbeeld vakantiehuiseigenaar) te leveren prestaties, alleen onder bepaalde voorwaarden of beperkingen gebruik kan worden gemaakt van een recht op schadevergoeding jegens de dienstverlener of dit onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten.

11.3.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor deelname aan sport- en andere vakantieactiviteiten. Sportvoorzieningen, apparatuur en voertuigen dient de klant voor gebruik te controleren. Voor ongevallen die zich voordoen tijdens het sporten en andere vakantieactiviteiten is DC alleen aansprakelijk als DC blaam treft.

12. Ziekte

12.1. Kosten die ontstaan door ziekte tijdens het verblijf in het vakantiehuis zijn voor rekening van de klant zelf. Uitgaven voor een mogelijk noodzakelijk bijzonder thuistransport van de klant zijn voor rekening van de klant zelf. Als de gezondheid van de klant twijfelachtig is, adviseert DC ten zeerste voordat het verblijf wordt geboekt een arts te raadplegen.

12.2. Voor uw eigen veiligheid adviseren wij u voor boeking een reisannuleringsverzekering af te sluiten. Bij boekingen van vakantiewoningen in de Danland-vakantieparken is een reisannuleringsverzekering (RVV Plus) reeds bij de huurprijs voor het vakantiehuis inbegrepen.

13. Paspoort-, visa-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften

13.1. DC is er verantwoordelijk voor om staatsburgers van het land waarin het vakantiehuisverblijf wordt aangeboden, voor aanvang van het vakantiehuisverblijf te informeren over de bepalingen van paspoort-, visa-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften alsook een eventuele wijziging daarvan. De door DC aangeboden vakantiehuizen bevinden zich in verschillende landen. Ongeacht de vraag of de verschillende landen tot de Europese Unie en/of het Verdrag van Schengen behoren, kunnen bij de grens grenscontroles worden verricht. Klanten die niet uit Denemarken maar wel uit een lidstaat van de Europese Unie komen, hebben een geldig identiteitsbewijs of een geldig paspoort nodig om naar de landen te kunnen reizen waar zich de door DC aangeboden vakantiehuizen bevinden. Ook kinderen hebben geldige reisdocumenten nodig. Voor onderdanen van andere staten verstrekt het verantwoordelijke consulaat inlichtingen. DC is niet aansprakelijk voor de tijdige verstrekking en de toegang van noodzakelijke visa door de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging als de klant DC heeft opgedragen deze te regelen, tenzij de vertraging DC kan worden verweten. De klant is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van alle voorschriften die voor de uitvoering van het vakantiehuisverblijf van belang zijn. Alle nadelen, met name de betaling van annuleringskosten, die voortvloeien uit de niet-nakoming van deze voorschriften zijn voor rekening van de klant, tenzij deze zijn veroorzaakt door het op verwijtbare wijze verstrekken van onjuiste of helemaal geen gegevens door DC.

13.2. De reiziger moet zich tijdig informeren over infectie- en vaccinatiebescherming alsook andere voorzorgsmaatregelen; eventueel dient een arts te worden geraadpleegd. Er wordt verwezen naar algemene informatie, met name bij de gezondheidsdiensten, artsen die gespecialiseerd zijn in reismedicatie, tropische geneeskundigen of informatiediensten op het gebied van reismedicatie.

14. Adressen en verplichtingen/verjaring

14.1. Het adres van DanCenter A/S (uw contractpartner voor in Denemarken gelegen vakantiehuizen) luidt als volgt: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø, tel.: 0045 70130000, fax: 0045 70137070 e-mail: booking@dancenter.com. Het adres van de vestiging van DanCenter A/S in Duitsland, die onder meer de in Duitsland geplaatste boekingen bewerkt en doorstuurt naar het hoofdkantoor van DanCenter A/S in Denemarken, luidt als volgt: DanCenter A/S, Spitalerstraße 16, 20095 Hamburg, tel.: 0049 40 309703-0, fax: 0049 40 327591 e-mail: reservierung@dancenter.com

14.2. Naam en adres van de faillissementsverzekeraar (zie garantiebewijs) luiden als volgt: Swiss Re International SE Niederlassung Deutschland Arabellastraße 30 81925 München Deutschland

14.3. U kunt via DC een reisannuleringsverzekering (RRV Plus) afsluiten, zie volgende punt 16.

14.4. DC wenst alle klanten een aangenaam vakantiehuisverblijf. Mochten er toch problemen ontstaan, dan dient de klant contact op te nemen met de vakantiehuiseigenaar, de plaatselijke vertegenwoordiger of het plaatselijke DC-kantoor.

14.5. De klant is verplicht om bij tekortkomingen in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade te vermijden of gering te houden. De klant is met name verplicht om zijn klachten onmiddellijk mede te delen aan DC. Verder is de klant verplicht om voor de opzegging van de overeenkomst DC een redelijke termijn voor herstel te bieden, als het herstel niet onmogelijk is of door DC wordt geweigerd of wanneer de directe opzegging wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de klant. Als de klant het op verwijtbare wijze nalaat om een gebrek te melden, heeft hij geen recht op korting.

14.6. Claims wegens levering van het vakantiehuisverblijf die niet conform de overeenkomst is (claims op grond van de reisovereenkomst) dienen door de klant binnen een maand na de contractueel vastgelegde beëindiging van het vakantiehuisverblijf te worden gemeld aan DC op de volgende adressen:

14.6.1. Voor in Denemarken gelegen vakantiehuizen: hoofdkantoor: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø, tel.: 0045 70130000, fax: 0045 70137070 e-mail: booking@dancenter.com of vestiging: DanCenter A/S, Spitalerstraße 16, 20095 Hamburg, tel.: 0049 40 309703-0, fax: 0049 40 327591 e-mail: reservierung@dancenter.com

14.6.2. Na afloop van de termijn kan de klant alleen vorderingen indienen als het hem zonder zijn schuld werd verhinderd om de termijn na te komen.

14.7. Vorderingen van de klant conform § 651 c - f BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in gevallen van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, die zijn gebaseerd op een nalatig plichtsverzuim door DC of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van DC, verjaren na twee jaar. Dit geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van overige schade die zijn gebaseerd op een grof nalatig plichtsverzuim door DC of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van DC. Alle overige vorderingen conform § 651 c - f BGB verjaren na een jaar. De verjaring van de bovenstaande vorderingen begint met de dag waarop het vakantiehuisverblijf conform de overeenkomst zou moeten eindigen. Als er onderhandelingen gaande zijn tussen de klant en DC over de vordering of de omstandigheden waarop de vordering is gebaseerd, wordt de verjaring opgeschort totdat de klant of DC weigert de onderhandelingen voort te zetten. De verjaring begint ten vroegste drie maanden na het einde van de opschorting.

15. Minderjarige reizigers

Bij reizen van minderjarigen kunnen de in de boeking vermelde maar niet meereizende personen (bijvoorbeeld ouders) een direct contact met het kind en diens vakantiehuis bewerkstelligen door de onder punt 14. vermelde centrale te bellen. Daar wordt Duits gesproken en de bellende persoon wordt geholpen om, eventueel met behulp van het plaatselijke DC-kantoor, contact op te nemen met het kind.

16. Verzekeringen

Conform de wettelijke voorschriften doet DC met de bevestiging en de huisvoucher de klant een garantiebewijs toekomen met de voorwaarden voor de reisuitval-deelverzekering (BRTV). Hierdoor is de klant beschermd tegen een eventueel faillissement van DC. Gelieve er rekening mee te houden dat bij de huurprijs voor het vakantiehuis geen reisannuleringsverzekering is inbegrepen met uitzondering van de boeking van vakantiewoningen in de Danland-vakantieparken, zie punt 12.2. DC adviseert om voor uw eigen veiligheid een reisannuleringsverzekering af te sluiten. U kunt een dergelijke verzekering (RRV Plus) ook via DC afsluiten bij Gouda Rejseforsikring, een filiaal van Gouda Travel Insurance (Nederland).

17. Ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen leiden niet tot de ongeldigheid van de overige voorwaarden of de gehele overeenkomst.

18. Verrekeningsverbod

De klant heeft niet het recht om vorderingen te verrekenen met de overeengekomen prijs. Dit geldt echter niet voor onbetwiste respectievelijk rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

19. Verbod op overdracht

Een overdracht van vorderingen van een reisdeelnemer jegens DC aan andere reisdeelnemers, derden, ook echtgenoten en familieleden, is uitgesloten.

Klein vakantiehuis-abc

Prices - Additional services